De stadswijk Sterrenburg werd voor het overgrote deel in de jaren zestig en zeventig gebouwd.

De Stadswijk vertoont duidelijk de kenmerken van de op dat moment heersende trends in de woningbouw.

De nummering is chronologisch.

In Sterrenburg I treft men nog veel hoogbouw aan.

In Sterrenburg II en III is de laagbouw overheersend.

Hier liggen veel woonerven met soms opmerkelijke bebouwing en stratenpatronen.

Ook vind je hier vooral gezinswoningen terwijl in Sterrenburg I het voornamelijk flats zijn.

In Sterrenburg I en II zijn de straten vernoemd naar astronomen, hemellichamen en sterrenbeelden, in Sterrenburg III heten ze naar kastelen en burchten.

De Huurderscommissie Sterrenburg 1

De huurderscommissie Sterrenburg 1 houdt zich bezig met de belangen van de huurders in de stadswijk Sterrenburg 1.

Deze wijk bevat eengezinswoningen, portiekflats en galerijwoningen en wordt beheerd door verhuurder Trivire.

De belangrijkste taak van de huurderscommissie is namens de bewoners van een complex in gesprek te gaan met de verhuurder over het onderhoud, de energiezuinigheid, de leefbaarheid en de huurprijzen van het complex.

De huurderscommissie kan geen individuele problemen tussen huurder en verhuurder oplossen, maar zij kan de huurder wel advies geven over de te volgen weg bij individuele problemen.

Als u advies nodig hebt, neem dan contact op met het bestuur van de huurderscommissie via onderstaand contactformulier.

Het bestuur neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Adres:

Huurderscommissie Sterrenburg 1

Halleyweg 309

3318 CK Dordrecht 

Het Bestuur:

Hans van Eijk: Voorzitter
Harry Kaptein: Secretaris/Penningmeester
Tini Noorlander: Bestuurslid
Marina van Pelt:  Bestuurslid

Contactformulier